Smart Customization: met modulair werken en ketenregie naar configure to order

is een veel gebruikte term. Er bestaan daarmee verschillende interpretaties. Zoals wij tegen smart customization aankijken gaat het om:

  • werken met bouwblokken (modules)
  • die op klantwens te configureren zijn tot een klantspecifieke oplossing
  • via een gestandaardiseerd proces in de organisatie

Bouwblokken omvatten daarbij hardware, software, electronica maar ook operationele bouwblokken als productiesystemen en middelen. De bouwblokken zijn meestal gedefinieerd binnen en tussen product platformen.

Een belangrijk kenmerk van smart customization is de focus en ontwikkeling op overeenkomsten en verschillen tussen klanten in plaats van ontwikkeling voor een klant.