Overzicht van conclusies

Na de afgelopen 6 weken verschillende onderdelen van de Configure to Order (CTO) methodologie te hebben besproken, is het tijd voor een samenvatting. In dit zevende en laatste artikel geven we een overzicht van de belangrijkste conclusies van de afgelopen weken.

Marktgerichte engineering

Een belangrijk onderdeel van de overgang van Engineering to Order (ETO) naar CTO is de overstap van klantgerichte naar marktgerichte engineering.  Dit houdt in dat de afdeling engineering zich bezig houdt met innovaties om de hele markt en niet slechts individuele klanten te bedienen. Resultaten van marktgerichte engineering zijn:

  • Minder engineering uren voor klant-specifieke orders
  • Minder engineering kosten per afgeleverde order
  • Klanten kunnen sneller en in grotere aantallen worden bediend

Belangrijk is echter wel om stil te staan bij de extra resources die nodig zijn om marktgerichte engineering te implementeren.

De CTO brug

Wanneer CTO geïmplementeerd wordt, wordt development (de afdelingen marketing en engineering) gescheiden van de rest van de keten. Hierdoor versimpelt het doorloopproces van de keten sterk ten opzichte van ETO. In plaats van klant-specifieke engineering vindt er in veel gevallen enkel order configuratie plaats. Klanten betreden én verlaten de keten door dezelfde deur; de afdeling sales. Met andere afdelingen komen ze niet meer in contact. Zodra binnen sales een order goed gespecificeerd is, verloopt het doorloopproces van de keten snel.

 

Andere voordelen van het loskoppelen van development zijn:

  • Er komt meer ruimte voor creativiteit en innovatie binnen engineering
  • Het productieproces kan grotendeels gestandaardiseerd en geoptimaliseerd worden
  • Communicatie systemen worden overzichtelijker, eenvoudiger en efficiënter

De afdeling sales binnen CTO

Het sales proces is binnen CTO gestructureerd en efficiënt. In het ontwerpen van dit proces is de eerste stap het bepalen van de informatie die verkregen moet worden. Dit is nauw verbonden aan de bouwblokken die vanuit de afdeling development beschikbaar zijn. Vervolgens kan de manier waarop deze informatie verkregen wordt, gestandaardiseerd worden; zo wordt het proces efficiënt & gestructureerd en kunnen wensen van de klant direct gekoppeld worden aan beschikbare bouwblokken.

Nadat het sales proces is afgerond, is de distributie van informatie eenvoudig; er wordt door middel van het gestuurde proces immers altijd hetzelfde type informatie gewonnen. Dit heeft als gevolg dat er minder fouten worden gemaakt in de distributie van informatie en dat de efficiëntie stijgt.

Afstemming binnen de keten

Het doel van de gesimplificeerde CTO keten moet zijn om alle afdelingen gezamenlijk waarde te laten creëren. Om dit te bereiken is het doorvoeren van effectieve ketenregie belangrijk.

Het klant order ontkoppel punt (KOOP) komt met CTO later in het proces te liggen dan binnen ETO. Hierdoor kan een groter gedeelte van de keten, waaronder productie, gestandaardiseerd en geoptimaliseerd worden. Enkel de afdelingen order configuratie, logistiek en het kleine klant-specifieke engineering bevinden zich met CTO nog achter het KOOP.

Afsluiting

Dit was helaas alweer het laatste deel van de CTO-artikelenreeks van Slimmaatwerk. Neem dan contact met ons op:info@slimmaatwerk.nl of 050-7502059!