Mass Customization: configure to order voor B2C

Mass customization is een veel gebruikte term. Het gaat hierbij om klantdiversiteit bedienen middels modulair werken en ketenregie. Belangrijke aspecten bierbij zijn:

  • werken met bouwblokken (modules)
  • die op klantwens te configureren zijn tot een klantspecifieke oplossing
  • via een gestandaardiseerd proces middels de ketenregie in de organisatie
  • dit specifiek voor hoog volume in combinatie met hoge diversiteit, vaak business to consumer omgevingen (B2C)

Bouwblokken omvatten daarbij hardware, software, electronica maar ook operationele bouwblokken als productiesystemen en middelen. De bouwblokken zijn meestal gedefinieerd binnen en tussen product platformen.

Een belangrijk kenmerk van mass customization is de focus en ontwikkeling op overeenkomsten en verschillen tussen klanten in plaats van ontwikkeling voor een klant of klantsegment.

In het geval van lagere volumes wordt vaak de term smart customization gebruikt in plaats van mass customization.