Slimmaatwerk Home

Slimmaatwerk ondersteunt bedrijven in de overgang naar smart customization middels modulair werken. Het startpunt is vaak een engineer to order (ETO) proces. Doel is een configure to order (CTO) proces.

Een veel gebruikte term voor deze is overgang is smart customization. Letterlijk vertaald als slim maatwerk. Slim omdat we bij smart customization met modulair werken het interne proces standaardiseren. Maatwerk omdat we met smart customization het maatwerk aan de klant zelfs kunnen oprekken ten opzichte van engineer to order.

Configure to order combineert het efficiente lean productieproces van massa productie met de klant gerichtheid van build to order.