De CTO brug

Afgelopen week is de “Klant versus Markt” binnen Configure To Order (CTO) bedrijven besproken. De focus van deze week, de CTO  brug, is hier nauw aan verbonden. Heeft u het artikel “Klant versus Markt” gemist, dan kunt u via deze link het artikel lezen.

Om markt gerichte engineering mogelijk te maken moeten er aanpassingen worden gemaakt binnen de supply chain. De meest kenmerkende verandering die nodig is is het creëren van de CTO brug. Deze brug is het belangrijkste verschil tussen een Engineering to Order (ETO) en een CTO bedrijf. Hij zorgt ervoor, zoals op de afbeelding te zien is, dat development (de afdelingen Engineering en Marketing) buiten de supply chain valt. Wanneer een klant binnen komt, zal hij dus niet in aanraking komen met dit onderdeel van het bedrijf. In de volgende sectie zal dieper worden ingegaan op het resulterende verschil in het doorlopen van de keten.

Het doorlopen van de supply chain bij ETO

Bij een ETO bedrijf zijn de afdelingen engineering en marketing onderdeel van de supply chain.

Wanneer sales iets verkoopt, is de afdeling engineering de eerste die hiermee bezig gaat. Ondanks dat er soms slechts kleine aanpassingen hoeven worden gemaakt ten opzichte van een eerder ontwerp, zal het verkochte product toch de supply chain doorlopen als een volledige uniek ordernummer. De ervaring leert dat de onderliggende consequenties van deze manier van werken vaak moeilijk te overzien zijn. Een simpel praktijkvoorbeeld, waar slimmaatwerk in het verleden vaak mee in aanraking is gekomen is, heeft te maken met de unieke tekeningnummers die aan orders gegeven worden.

Doordat ieder tekeningnummer uniek is, zal iedere afdeling het behandelen alsof ze er nooit eerder mee gewerkt heeft. Engineering maakt, vaak grotendeels gebaseerd op eerdere ontwerpen, een ‘uniek’ ontwerp wat aansluit op de wensen van de klant. Dit ontwerp doorloopt vervolgens langzaam de andere onderdelen van de supply chain: Omdat er voor ieder uniek ontwerp andere materialen nodig zijn, kan de afdeling inkoop zijn werk pas doen nadat engineering zijn ontwerp heeft afgerond. Productie kan vervolgens pas als de benodigde materialen geleverd zijn beginnen met produceren. Ook is de afdeling lang bezig om te bepalen hoe hun proces er uit moet zien. In de tussentijd gaat er vaak veel mis in de communicatie tussen de verschillende afdelingen. Wat blijkt namelijk vaak: Het nieuwe ontwerp was behalve enkele kleine details hetzelfde als een al eerder geproduceerd product. Hoewel dit in de praktijk niet altijd geïdentificeerde problemen zijn leert de ervaring dat dit soort simpele, maar grote inefficiënties bij de meeste ETO bedrijven voorkomt.

Het doorloopproces bij CTO

Het gevolg van de brug, in combinatie met markt specifieke engineering, is dat het doorloopproces bij een CTO bedrijf heel anders verloopt dat in het bovenstaande ETO voorbeeld.

Een klant komt nu binnen bij de afdeling sales met een pakket aan wensen en eisen. Sales heeft vervolgens de taak om samen met de klant te kijken hoe de wensen van de klant kunnen worden geleverd met een combinatie van bestaande bouwblokken. In plaats van dat engineering zijn resources moet steken in het op maat bedienen van de klant, kan de klant in veel gevallen optimaal bediend worden met een product wat is opgebouwd uit enkel bestaande bouwblokken.

Engineering is dus niet meer betrokken bij het bedienen van individuele klanten. Ordering weet exact welke materialen er nodig zijn voor de bestaande bouwblokken en zal dus meteen nadat het salesproces met de klant goed is afgesloten materialen kunnen bestellen. Productie weet precies welke handelingen er nodig zijn voor iedere module. Als gevolg hiervan wordt de keten een stuk efficiënter en sneller doorlopen. Hierdoor worden klanten efficiënter, in grotere aantallen en met hoge kwaliteit bediend.

Volgende week.

Dat was het alweer voor deze week! De afdelingen engineering en marketing buiten de order brengen echter nog meer voordelen met zich mee dan enkel een verbeterd doorloopproces! Volgende week gaan we in op de andere voordelen.