Creativiteit, communicatie en efficiënte productie

Vorige week besproken we de brug die het verschil maakt tussen Engineering To Order (ETO) en Configure To Order (CTO) bedrijven. Het effect hiervan op het doorloopproces van de supply chain kwam aan bod. Deze week gaan we in op de andere gevolgen van het loskoppelen van de afdelingen engineering en marketing van de supply chain.

Meer ruimte voor creativiteit

Wanneer engineers niet meer met klant specifieke orders bezig hoeven, valt er een last van hun schouders.  De druk van presteren voor specifieke orders valt voor hen weg, waardoor er meer ruimte is voor creativiteit.  Deze creativiteit kan gestopt worden in het ontwikkelen van nieuwe bouwstenen of producten. Engineers kunnen werken aan een combinatie van uitbreiding van modules en innovatieve product lijnen. Doordat ze meer tijd en vrijheid hebben, zal dit proces een stuk effectiever verlopen dan bij een ETO bedrijf. Door de bouwblokken constant te innoveren kunnen klanten continu bediend worden binnen bestaande productlijnen.

Tegelijkertijd kan het bedrijf ook haar product-portfolio blijven uitbreiden. Dit laatste is, zoals alom bekend, essentieel voor het competitief blijven van organisaties en één van de grootste voordelen van CTO.

Standaardisatie van het productieproces

Wanneer CTO geïmplementeerd wordt kan het productieproces opgesplitst worden in twee onderdelen: De productie van modules en het configureren op klant specifieke orders. Doordat het productieproces gestandaardiseerd wordt is het een stuk makkelijker om deze te optimaliseren dan binnen een ETO organisatie. Er hoeven enkel aanpassingen aan dit proces te worden gemaakt wanneer er nieuwe modules beschikbaar komen door R&D. Ook het configureren op klant specifieke orders heeft een korte doorlooptijd. Door met dit proces in de design fase al rekening te houden is het gestroomlijnd met de rest van de keten.

Heldere communicatie systemen

Zoals in het vorige artikel al kort aan bod kwam, is bij veel bedrijven inefficiënte communicatie tussen verschillende afdelingen een groot probleem. Door de complexiteit van de supply chain is het vaak onduidelijk welke informatie naar wie gecommuniceerd moet worden. Ook is er onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de afdelingen omdat hierin veel overlap zit. Het gevaar van deze problemen is dat het erg moeilijk is om ze te identificeren en verbeteren.

Wanneer CTO wordt geïmplementeerd en de keten sterk versimpelt, wordt het voor bedrijven een stuk makkelijker om integraal inzicht in deze zaken te krijgen. Communicatie en verantwoordelijkheden worden duidelijker. Hierdoor wordt het vergaren en distribueren van informatie een stuk eenvoudiger en efficiënter. Het grote voordeel hiervan is dat ontbrekende stukken informatie meteen aan het licht komen en dat dubbel werk zoals dat nu nog vaak voor komt verdwijnt uit de organisatie.