Configure to order

Configure to order (CTO) is een term die aangeeft dat het order proces (van klantvraag tot klantlevering) gebeurt door bouwblokken te identificeren en die samen te bouwen (configureren) voor de klant. In een zuiver configure to order proces vindt dus geen engineering plaats binnen de order. In de praktijk (bijv. bij machinebouw) zal dit deels wel gebeuren. Dit proces is een belangrijk onderdeel van smart customization.

Belangrijke elementen binnen configure to order zijn:

  • werken met bouwblokken (modules en modulair werken)
  • die op klantwens te configureren zijn tot een klantspecifieke oplossing
  • via een gestandaardiseerd proces in de organisatie

Bouwblokken omvatten daarbij hardware, software, electronica maar ook operationele bouwblokken als productiesystemen en middelen. De bouwblokken zijn meestal gedefinieerd binnen en tussen product platformen.

Los van het order proces is er een apart ontwikkelproces. het ontwikkel proces heeft focus en op overeenkomsten en verschillen tussen klanten in plaats van ontwikkeling voor een klant. Scope is daarbij de bouwblokken en de totaal architectuur binnen modulair werken

Configure to order of CTO is een belangrijk deel van smart customization