Posts Categorized: Oplossingen

How do they do it?

Wie heeft welke informatie nodig en wie is je interne klant? Overgaan van een project naar een product organisatie vraagt een ander werkproces. Identificeer de juiste proces beschrijving Identificeer de belangrijke overdrachtspunten van informatie en goederen en verbeter de aansluiting tussen afdelingen. Herverdeel de bestaande processtappen voor maatwerk via een productgerichte organisatie.  

Ken je klant!

De klantinformatie is vaak niet compleet voor alle afdelingen in de organisatie. Daarmee is het moeilijk de juiste componenten en uitvoeringen te selecteren. Configurator matrix is de basis voor een product configurator. Welke vragen moeten we de klanten laten beantwoorden om de informatie compleet te hebben. Die informatie leidt via engineering rules tot identificatie van… Read more »

Show me the money

Belangrijk voor ieder bedrijf: inzicht in de integrale prestaties van het bedrijf (bijv. Total Costs of Ownership: TCO). Nog belangrijker: weten wat de impact is van een verandering op die integrale prestaties. Hierbij is het belangrijk te denken in opties en scenarios op verschillende niveaus. Kwantitatieve scenario analyse is een methode en een software tool… Read more »

Zitten we op een lijn?

bij het (her)ontwerpen van een product of supplychain zijn er vaak conflicterende belangen (key performance indicators: KPI’s). Toch werken de verschillende stakeholders wel voor hetzelfde bedrijf of binnen dezelfde keten. Ze hebben dus een gelijk totaal belang: het beste voor het bedrijf als geheel. Windrichting ontwerpmethode Breng met de windrichtingen methode uw KPI’s in kaart…. Read more »

Klant is koning!

Iedere klant heeft een unieke vraag. Dat geeft een grote diversiteit in oplossingen. Het is belangrijk de overeenkomsten en verschillen tussen klantvragen te kennen. Dit is alleen te identificeren als je de klantvragen gezamenlijk identificeert en de klantvragen splitst in kleinere delen. Op deelniveau zit veel overeenkomst tussen klantvragen. Diversiteitsmatrix Analyseer de diversiteit en overeenkomsten… Read more »