Posts Categorized: Afdeling

Logistiek

Transporteert de bouwblokken. In een productgerichte organisatie krijgen verschillende typen bouwblokken een andere flow. De standaard bouwblokken hebben een flow gericht op kosten efficiency, de diversiteitsbouwblokken een flow gericht op responsiveness. Belangrijke zaken om mee rekening te houden: Aansluiten bij integraal ontwerpen Meewerken bij business cases doorrekenen Het werkproces inrichten op een productgericht bedrijf

Productie

Produceert bouwblokken. Bij toepassing van slim maatwerk (ook wel smart customization genoemd) wordt de productie in twee delen gesplitst. Produceren van kosten efficiënte subassemblages en met korte doorlooptijden configureren van op klantspecifieke orders. Belangrijke zaken om mee rekening te houden: Mede het integraal ontwerp bepalen Meewerken bij business cases doorrekenen Het eigen werkproces inrichten op een productgericht bedrijf

Inkoop

Koopt slim de materialen in voor de bouwblokken of koopt zelfs hele bouwblokken in. Bij een meer project gerichte organisatie wordt veel maatwerk ingekocht. Dit maakt het moeilijk goede prijzen of serievoordeel te krijgen. Goede bouwblokken geeft mogelijkheden aan inkoop bij meer leveranciers in te kopen, betere raamcontracten af te sluiten of in grotere series… Read more »

Verkoop

configureert klant specifieke projecten uit bouwblokken. Verkoop krijgt daarbij houvast van een lijst van klantvragen in een specifieke volgorde. De antwoorden leiden tot de beste invulling van de klantvraag. Via een offerte generator kan automatisch de juiste offerte worden opgesteld. Een product configurator kan zelfs via het ERP systeem de order van sales rechtstreeks naar inkoop… Read more »

Engineering

ontwerpt de bouwblokken. In een projectgerichte organisatie gebeurt dit binnen het project. Wanneer smart customization wordt doorgevoerd gebeurt dit echter buiten het project. Daarmee zit engineering niet binnen de levertijd aan een klant. Bij de overgang naar een product gerichte organisatie heeft engineering een spil functie. Engineering moet werken aan: Product kennis (BOM) delen om een goede diversiteitsmatrix op… Read more »

Marketing

onderzoekt behoefte aan nieuwe bouwblokken in de markt. Door te werken met slimme bouwblokken kunnen nieuwe markt behoeftes sneller worden bediend. Voor marketing is het belangrijk aan te sluiten bij: Klant & markt kennis delen om een goede diversiteitsmatrix op te stellen Aansluiten bij de andere disciplines voor  integraal ontwerpen Meewerken bij business cases doorrekenen Het werkproces optimaliseren op een configure to… Read more »

Finance

bepaalt de performance van een bouwblok. Daarmee wordt beter te monitoren en voorspellen wat innovaties opleveren voor het bedrijf. De return on investment van R&D en engineering wordt beter zichtbaar. Daarmee kan beter gestuurd worden welke innovaties het bedrijf het meeste opleveren. Voor finance is het belangrijk aan te sluiten bij: innovatie business cases doorrekenen Het werkproces… Read more »