Afstemming van de keten

Het kenmerkende verschil tussen een Engineering To Order (ETO) en Configure To Order (CTO) bedrijf is het plaatsen van de afdelingen Engineering en Marketing buiten de order. Hierdoor verandert er ook binnen de rest van de supply chain veel. Daar ligt deze week de focus op: de afstemming in de keten bij een CTO bedrijf.

Met de implementatie van CTO zal de keten sterk versimpelen. Desondanks is het essentieel dat de afstemming binnen de keten effectief en gestroomlijnd blijft. Het doel van de architectuur van de keten moet zijn om alle afdelingen gezamenlijk waarde te laten creëren.

Klant order ontkoppel punt

Wanneer CTO geïmplementeerd wordt verandert de positie van het klant order ontkoppel punt (KOOP). Het KOOP is het punt in de keten vanaf waar processen gestuurd worden door klant-specifieke orders. Waar deze bij een ETO organisatie nog voor de afdeling inkoop ligt, is dat bij CTO tussen de 2 onderdelen van het productieproces; de module-productie en de order-configuratie. In de praktijk betekent dit dat alle onderdelen van de keten tot en met de module-productie volledig gestandaardiseerd, en dus geoptimaliseerd kunnen worden. Enkel de afdelingen order-configuratie, logistiek en de kleine afdeling klant-specifieke engineering zijn in hun processen nog afhankelijk van informatie over de order.

 

 

Grote projecten

Voor organisaties die slechts enkele orders per jaar afleveren zal deze architectuur er iets anders uitzien. Binnen dit business model kan niet bijna enkel markt gerichte engineering plaats vinden. De afdeling klant-specifieke engineering, die zich na het KOOP bevindt, zal in dit geval groter zijn dan bij een puur CTO model. Deze organisaties werken in de praktijk dan met een hybride model van ETO en CTO. Hiermee kunnen ook binnen grote ETO projecten de vruchten van de CTO methodiek geplukt worden.

Ketenregie

Binnen de versimpelde keten is samenwerking tussen verschillende afdelingen van groot belang. Wie haalt welke informatie op? Wie heeft welke informatie nodig? Hoe moeten we de organisatie dus inrichten? Het vinden van de antwoorden op deze vragen is ketenregie.

Zoals vorige week aan bod kwam is de stroom aan informatie binnen CTO voor iedere klant nagenoeg gelijk. Dit zorgt ervoor dat de manier waarop afdelingen met elkaar communiceren gestandaardiseerd kan worden. Wanneer sales iets verkoopt, kunnen de specificaties van de order meteen worden doorgegeven aan de afdeling inkoop. Deze kan op zijn beurt weer communiceren met de afdeling productie over de beschikbaarheid van de benodigde materialen voor een order. Productie stemt vervolgens met logistiek af wat, waar en wanneer er gedistribueerd moet worden. Doordat dit proces altijd op eenzelfde manier doorlopen wordt, kan het worden geoptimaliseerd. Dit maakt het regisseren van de keten opeens een stuk minder ingewikkeld. Ook kan al deze informatie direct na het verkopen van een order door de hele keten heen bewegen. De afdeling distributie weet zo bijvoorbeeld vlak na de verkoop al wanneer zij een rol gaan spelen. Hierdoor kan er binnen de afdeling zelf ook worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld op het gebied van efficiënte distributie.

Volgende week

Dat was het alweer voor deze week. Volgende week volgt het laatste artikel van deze reeks. Hierin zullen de belangrijkste conclusies en inzichten van alle artikelen nog eens op een rijtje worden gezet!